Mini urns
  • MINI URN MURN0001
  • MINI URN LINES MURN0002
  • MINI URN ROUND CIRCLED MURN0003
  • MINI URN BOL W/CANDLE MURN0004
  • MINI URN SQUARED MURN0005
  • MINIURN BLOCK W/CANDLE MURN0006
  • MINI URN ROUND W/DROPS MURN0007
  • MURN0003/MURN0005 STALENPAKKET STAAL MIX